Kredyt na dom we Włoszech

przez Małgorzata Ciuksza
kredyt na dom we wloszech

Kupno domu we Włoszech możliwe jest nie tylko za gotówkę, ale coraz częściej klienci decydują się na opcję kredytową. Wybrane banki włoskie oferują kredyty hipoteczne na  zakup nieruchomości we Włoszech obcokrajowcom nieposiadającym dochodów we Włoszech. Obecnie, m.in. z racji bardzo dużego wzrostu zainteresowania kredytami hipotecznymi ze strony samych Włochów, banki włoskie wprowadzają coraz więcej ograniczeń dla rezydentów krajów Unii Europejskiej. Nie oznacza to na szczęście, że kredytu hipotecznego w banku włoskim nie da się uzyskać. Trzeba wiedzieć z którym bankiem (a dokładnie z którą konkretnie filią) można wziąć kredyt i jak to zrobić.

Czy można wziąć kredyt hipoteczny w polskim banku pod nieruchomość znajdującą się we Włoszech?

Polskie banki nie dają kredytów hipotecznych pod nieruchomość znajdującą się za granicą. W Polsce można co najwyżej wziąć pożyczkę lub np. kredyt hipoteczny zabezpieczony nieruchomością w Polsce, a następnie pieniądze z tej operacji wydać na nieruchomość we Włoszech.

Czy można wziąć kredyt hipoteczny we Włoszech?

Polacy i Polki nieposiadający rezydencji podatkowej we Włoszech  mogą wziąć kredyt hipoteczny we Włoszech pod pewnymi warunkami. To, czego zrobić nie mogą bez osiągania dochodów we Włoszech, to wziąć np. pożyczki z włoskiego banku.

Warto również wiedzieć, że kredyt hipoteczny jest zaciągany w tym samym dniu co ostateczny akt notarialny nabycia nieruchomości. Jako kancelaria stajemy za Państwa do aktu na podstawie szczególnego pełnomocnictwa i również na podstawie odrębnego, szczególnego pełnomocnictwa bierzemy w Państwa imieniu kredyt hipoteczny.

Jak wziąć kredyt hipoteczny na dom we Włoszech?

By wziąć kredyt hipoteczny we Włoszech trzeba koniecznie znaleźć filię banku, która wyrazi na to zgodę. Nie jest to proste i nie we wszystkich regionach Włoch są takie banki. Są filie dużych włoskich banków, które wyrażają na to zgodę. Są też filie małych, regionalnych banków, które również dają kredyty hipoteczne Polakom.

Im droższa nieruchomość i większy wkład własny tym jest większe prawdopodobieństwo uzyskania kredytu hipotecznego w Italii. Minimalny wkład własny przy kredycie na dom we Włoszech wynosi 30% ceny nieruchomości. Zdarza się, że banki podnoszą ten procent do 50%.

Trzeba również mieć swój PIT za poprzedni rok, wraz z tłumaczeniem przysięgłym i nadanym na niego apostille. W banku trzeba się stawić osobiście przynajmniej raz, ale po tym jak oferta sprzedaży domu zostanie zaakceptowana. Bez zaakceptowanej oferty, która musi być przygotowana w odpowiedni sposób – tj. zawierać klauzulę zakupu nieruchomości pod warunkiem uzyskania kredytu hipotecznego, nie da się złożyć wniosku o kredyt hipoteczny.

Warunki kredytu hipotecznego we Włoszech

Banki włoskie dają niskie i stałe oprocentowanie kredytów hipotecznych. Wynosi ono od 0,6 do 1,8%. Nasi klienci zazwyczaj biorą kredyty na 20 lub 30 lat z oprocentowaniem na poziomie ok. 1,2 – 1,4%. 

Co do zasady, jeśli chodzi o dokumenty to polski PIT za poprzedni rok wystarcza, jednak w zależności od sytuacji zawodowej kredytobiorcy, bank może wymagać przedstawienia dodatkowych dokumentów.

Trzeba być również w posiadaniu odpowiedniej treści oferty zaakceptowanej już przez sprzedającego, a także być szczęśliwym posiadaczem włoskiego codice fiscale.

Im większa cena nieruchomości we Włoszech tym większa szansa na uzyskanie kredytu, przy czym nieruchomość nie może kosztować mniej niż 60 tys. euro. Najlepiej gdy kosztuje 100 tys. euro lub więcej.

Należy również pamiętać, że nieruchomość musi być w idealnym stanie prawnym.

Koszty całkowite kredytu we Włoszech

oprocentowanieod 0,6 do 1,8%, stałe oprocentowanie. Zwykle ok. 1,2 – 1,4% w zależności od tego na ile lat kredyt jest brany. Minimum 10 lat. Zwykle klienci biorą na 20 lub 30 lat.
prowizjaminimum 1% netto (+ należny podatek VAT) wynegocjowanej ceny sprzedaży nieruchomości, ale nie mniej niż 3.000 euro netto (+ należny podatek VAT).
ubezpieczenieobowiązkowe, kwota zależy od banku
wpłata własnaminimum 30%, a w zależności od sytuacji majątkowej kredytobiorcy nawet 50%
dokumenty
  1. PIT za poprzedni rok wraz z tłumaczeniem przysięgłym z nadanym apostille,
  2. zaakceptowana przez sprzedającego oferta warunkowa,
  3. nadany włoski numer podatkowy

zabezpieczenie

nieruchomość we Włoszech

dodatkowe koszty

wyższy koszt aktu notarialnego, koszty wyceny nieruchomości

PRZYKŁAD 1: 

W styczniu 2022 nasi klienci zakupili nieruchomość w Toskanii za cenę 88 000 euro, na którą wzięli kredyt hipoteczny na następujących warunkach:

kredyt 44 000 euro na 20 lat

wkład własny 50%

1,25% – stała stopa procentowa

koszty bankowe uzyskania kredytu ok. 3 000 euro

Nieruchomość wybrali już w marcu 2021 r. Proces przygotowywania oferty, uzyskania kredytu i zakupu trwał więc 10 miesięcy.

Najkrótszy czas, w jakim udało się nam przejść podobny proces uzyskiwania kredytu we Włoszech wynosił 6 miesięcy.

PRZYKŁAD 2:

Nieruchomość w Toskanii w cenie 120 000 euro

kredyt 84 000 euro na 20 lat

wkład własny 30%

0,6% – stała stopa procentowa

koszty bankowe uzyskania kredytu ok. 4 000 euro

 

Oprocentowanie kredytu we włoskim banku

Banki włoskie dają niskie i stałe oprocentowanie kredytów hipotecznych w porównaniu do banków polskich. Wynosi ono od 0,6 do 1,8%. Nasi klienci zazwyczaj biorą kredyty na 20 lub 30 lat z oprocentowaniem na poziomie ok. 1,2 – 1,4%. Rekordziście uzyskali stałe oprocentowanie 0,6% na 20 lat. 

Ubezpieczenie do kredytu hipotecznego

Ubezpieczenie w wypadku kredytów hipotecznych we Włoszech jest obowiązkowe. Różne banki mają swoje różne rozwiązania. Czasem proponują swoje własne ubezpieczenia a kredytobiorca musi z nich skorzystać, a czasem każą zawrzeć polisę z odrębnym ubezpieczycielem, a bankowi jedynie ją przedstawić do dnia aktu notarialnego.

Kompletowanie dokumentów do kredytu

We Włoszech to dana filia decyduje czy i jakie poza przetłumaczonym PITem dokumenty chce uzyskać od sprzedającego. Decyzje podejmuje bank po pierwszym, wstępnym osobistym spotkaniu z kredytobiorcą.

Co do zasady, jeśli chodzi o dokumenty to polski PIT za poprzedni rok wystarcza, jednak w zależności od sytuacji zawodowej kredytobiorcy, bank może wymagać przedstawienia dodatkowych dokumentów np. przetłumaczonej umowy o pracę, wyciągu z rachunku bankowego za ostatnie pół roku, wyciągu z rachunku bankowego potwierdzającego że kredytobiorca jest w posiadaniu środków na wpłatę własną lub np. oświadczenia pod groźbą odpowiedzialności karnej, że nie posiada się pożyczek lub kredytów w Polsce. 

Wpłata własna przy kredycie hipotecznym we Włoszech

Minimalny wkład własny dla nierezydentów wynosi 30% ceny nieruchomości. W zależności od sytuacji majątkowej kredytobiorcy może wzrosnąć do 50%.

Zabezpieczenie kredytu

Zabezpieczeniem kredytu jest nieruchomość we Włoszech, na którą biorą Państwo kredyt hipoteczny. W wypadku braku spłaty rat, bank prowadzi egzekucję bezpośrednio z nieruchomości.

Kredyt hipoteczny we włoskim banku opinie

Nasi klienci są zazwyczaj zdziwieni tym, że mogą we Włoszech dostać kredyt hipoteczny, a przede wszystkim tym jak dobre warunki oferują włoskie banki. Na pewno wzięcie kredytu we Włoszech trwa i jest to dość długi i skomplikowany pod względem prawnym proces, jednak na pewno warto. Polacy, którzy mają gotówkę na zakup nieruchomości często wolą mimo wszystko kupić z kredytem bo po prostu bardziej im się to opłaca.

You may also like