Co to jest codice fiscale?

przez Małgorzata Ciuksza
wynajem domu we wloszech

Wiele osób wie, że do zakupu nieruchomości we Włoszech niezbędne jest uzyskanie włoskiego codice fiscale. Nie wiedzą natomiast czym on dokładnie jest, w jakich sytuacjach jest niezbędny i jak go uzyskać.

Codice fiscale – definicja

Codice fiscale (tłumaczenie z języka włoskiego: kod fiskalny) to włoski numer podatkowy. Można powiedzieć, że stanowi odpowiednik połączenia polskiego NIP (numeru identyfikacji podatkowej) z polskim numerem PESEL. Identyfikuje daną osobę fizyczną lub też inny podmiot np. spółkę w ich relacjach z organami administracji publicznej państwa włoskiego.

W przypadku osób fizycznych składa się on zazwyczaj z 16 znaków alfanumerycznych, natomiast w przypadku np. spółek z 11 cyfr. Tworzy się go za pomocą specjalnego algorytmu, w oparciu o który da się wyczytać dla osób fizycznych m.in. pierwsze litery imienia, nazwiska, datę i miejsce urodzenia oraz płeć

Do czego jest potrzebny włoski codice fiscale?

Identyfikacyjny numer fiskalny potrzebny jest przede wszystkim przy zakupie nieruchomości we Włoszech. Bez niego ani rusz. Niezbędny jest także gdy planujemy zawrzeć umowę najmu na okres dłuższy niż miesiąc lub do podpisania umowy z operatorem sieci komórkowej (czyli bez tego numeru z włoskiego telefonu nici!). Codice fiscale to wymóg konieczny do założenia rachunku bankowego, a także występuje jako warunek niezbędny do założenia działalności gospodarczej we Włoszech.

Jak uzyskać włoski numer podatkowy?

Są na to różne sposoby. Możesz to zrobić osobiście (polecamy znać włoski) we włoskim urzędzie skarbowym albo we włoskim konsulacie lub ambasadzie. Możesz również zrobić to nie wychodząc z domu, szybko i w całości online podpisując nam stosowne dokumenty. Wybór należy do Ciebie.

Wyrobienie codice fiscale

Numer identyfikacyjny jest automatycznie nadawany w chwili rejestracji urodzonego dziecka w każdym włoskim urzędzie gminy. W przypadku obywateli i obywatelek urodzonych na terenie Unii Europejskiej, uzyskanie codice fiscale następuje po złożeniu wniosku w dowolnym urzędzie finansowym tzw. Agenzia delle Entrate.

Jak wyrobić codice fiscale w Polsce?

Decydując się na zakup nieruchomości we Włoszech, możemy wnioskować o kod fiskalny w oddziale konsularnym przy Ambasadzie Włoskiej w Polsce. O ile sama procedura nie jest skomplikowana, trzeba wykazać podstawę do wydania codice fiscale. Jeśli nie posiadamy jeszcze umowy przedwstępnej, należy przygotować dokument świadczący o takim zamiarze, np. umowę z biurem nieruchomości.

Generowanie włoskiego codice ficale

Poszczególne znaki włoskiego kodu fiskalnego wiążą się z konkretną informacją o obywatelu. Podczas generowania kodu system zwraca uwagę na takie informacje jak nazwisko, imię, data i miejsce urodzenia oraz płeć. Szesnastym, ostatnim znakiem jest litera kontrolna.

nazwisko3 litery
imię3 litery
rok i miesiąc urodzenia3 znaki alfanumeryczne
data urodzenia i płeć2 znaki alfanumeryczne
miasto urodzenia4 znaki alfanumeryczne
znak kontrolny1 litera
  1. kod nazwiska i imienia (3+3 litery)

Oba te trzyliterowe znaki są pobierane przez generator kodów na takiej samej zasadzie.

W oznaczeniu używane są 3 spółgłoski w kolejności 1,3,4 jeśli jest ich więcej niż 3. W przypadku gdy spółgłoski są dokładnie 3 to używane są wszystkie. Jeśli spółgłosek jest mniej niż 3 to system pobiera pierwszą występującą w imiemiu lub nazwisku samogłoskę, umieszczając ją na po ostatniej spółgłosce. W sytuacji gdy imię zawiera mniej niż 3 litery, system dopisze znak X.

np.
Kim Wu – KMI WUX
Esposito Beatrice – SST BRC
Rosi Leonardo – RSO LRD

  1. kod roku i miesiąca urodzenia (3 znaki alfanumeryczne)

Przy oznaczeniu daty urodzenia w fiskalnym kodzie podatkowym 7 i 8 znak to 2 ostatnie cyfry roku urodzenia (czyli 1995 r. to 95), a 9 znak kodu to miesiąc, który jest określany wybraną literą według tabeli:

styczeńAlipiecL
lutyBsierpieńM
marzecCwrzesieńP
kwiecieńDpaździernikR
majElistopadS
czerwiecHgrudzieńT

np.
Gdy osobnik urodzony jest w październiku 1995 roku to oznaczamy: 95R

  1. kod odpowiadający za dzień urodzenia i płeć (2 cyfry)

To oznaczenie dwucyfrowe usytuowane na 10 i 11 miejscu kodu, będzie mówiło zarówno o dniu urodzenia jak i płci obywatela. W przypadku mężczyzn zarezerwowane są cyfry od 01 do 31. Jeśli chodzi o kod kobiety, to w oznaczaniu do dnia urodzenia należy dodać umowną liczbę 40, tak więc cyfry określające dzień urodzenia płci żeńskiej to przedział między 41 a 71.

np.
mężczyzna urodzony w 5 dniu dowolnego miesiąca będzie miał kod: 05
kobieta urodzona w 5 dniu dowolnego miesiąca uzyska oznaczenie z kodem: 45

  1. Kod miejsca urodzenia (4 znaki alfanumeryczne)

W codice fiscale znaki na miejscu 12-15 zarezerwowane są dla kodu odpowiadającego za miejsce urodzenia. Wśród 4 znaków pierwsza to litera, a kolejne trzy to cyfry. Wśród obywateli urodzonych we Włoszech system dobiera oznaczenie z oficjalnej listy kodów urzędowych przypisanych do każdej gminy tzw. codice catastale zwanym także katastralnym kodem administracyjnym. (Niewłaściwe jest używane czasem określenie kod katastralny.)

W przypadku gdy wnioskujący o codice fiscale nie urodził się na terenie Włoch w oznaczeniu odpowiadającym za miejsce urodzenia będzie widniał kod państwa, w którym się urodził.

np.
Kobieta urodzona w Bolonii otrzyma kod A944, w Rimini będzie to kod H294.
Jeśli obywatel wnioskujący o codice fiscale urodził się w Polsce to otrzyma kod Z127.

Lista codice catastale gmin włoskich:  https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/codici/ricerca/VisualizzaTabella.php?ArcName=COM-ICI

Lista kodów państw wg urzędu włoskiego:

http://www.arcrealestate.it/arc_group_intranet/tabella_stati_esteri.pdf

  1. liczba kontrolna

Ostatni znak, czyli 16 to liczba kontrolna tzw. CIN czyli “Control Internal Number” i oznaczany jest według określonego algorytmu, a znaki konwertowane, sumowane i dzielone przez liczbę 26.

Ciekawostką jest to, że system początkowo może wygenerować dwa takie same 16 znakowe kody fiskalne. Gdy obywatel urodzi się tego samego dnia, w tej samej gminie lub państwie, będzie miał takie same symbole odpowiadające za płeć, imię i nazwisko. W takim przypadku system urzędowy, by uniknąć dublowania numeru, zamieni ostatnią cyfrę na literę, a liczbę kontrolną przeliczy ponownie.

Włoski urząd skarbowy

Właściwą instytucją do złożenia wniosku o codice fiscale we Włoszech jest Agenzia delle Entrate. Po przejściu na stronę internetową urzędu możemy zauważyć, że informacje prezentowane są w 3 językach: włoskim, niemieckim i angielskim. Sprawy prawne czy urzędowe najbezpieczniej i najłatwiej załatwić w języku włoskim jednak wielojęzyczna strona internetowa urzędu jest jasnym dowodem na to, iż instytucje włoskie są otwarte na współpracę z obywatelami z innych krajów europejskich.

Jeśli więc życzą sobie Państwo byśmy w Państwa imieniu wyrobili codice fiscale to zapraszamy do kontaktu.

You may also like