Bonusy na remont nieruchomości we Włoszech w 2023 r.

przez Elżbieta Demko
dofinansowanie na remont domu we Włoszech

Zgodnie z chińskim kalendarzem rok 2022 upłynął pod znakiem Tygrysa, natomiast we włoskim kalendarzu niezaprzeczalnie był to rok ulg podatkowych z najbardziej osławionym Bonusem 110 na czele.

Gorący temat bonusów był na ustach wszystkich, pojawiał się na łamach gazet i programów tv, również poza granicami Włoch, serwowany we wszystkich możliwych konfiguracjach – in tutte le salse, jak powiedzieliby Włosi. Obowiązujące w tej materii przepisy zostały wielokrotnie zmodyfikowane, nie znajdując aprobaty opinii publicznej, co wyraziło się w organizowanych w wielu włoskich miastach demonstracjach.

Rok 2023 przyniósł kolejne zmiany. Nowy rząd zdecydował nie tylko o zredukowaniu zakresu obowiązywania Bonusu 110, ale również o całkowitym zniesieniu możliwości skorzystania z cesji ulgii podatkowej (cessione del credito), jak i rabatu na fakturze (sconto in fattura), sprawiedliwie pozbawiając tej możliwości zarówno włoskich podatników, jak i nierezydentów.

W praktyce oznacza to, że nierezydenci, czyli właściciele seconda casa odprowadzający podatki w innym kraju niż Włochy, zostali pozbawieni możliwości skorzystania z ulg remontowych. Jeżeli więc, oprócz zakupu nieruchomości, rozważacie przeniesienie Waszej działalności zawodowej na teren Włoch, to biorąc pod uwagę wielkość wydatków na planowany remont, może to być właściwy moment na podjęcie takiej decyzji.

Zakup nieruchomości a ulgi remontowe – z jakich bonusów aktualnie można skorzystać we Włoszech?  

Aktualnie dostępne bonusy to: EcobonusSismabonusSuperbonus 90, Bonus ristrutturazioni 50Bonus mobiliBonus verdeEcobonus condominialeBonus barriere architettoniche.

Superbonus 90

Najbardziej istotne zmiany dotyczą Superbonusu 110, który od roku 2023 zostaje zredukowany, stając się Superbonusem 90. W przypadku domów jednorodzinnych ustawodawca wprowadził również wymóg dochodu rodzinnego i odpowiedni sposób jego obliczania, nie przekraczający 15 000 € na członka. W kolejnych latach Superbonus będzie obowiązywał tylko w przypadku domów wielorodzinnych i w odpowiednio zredukowanej formie: 70 % w 2024 r. i 65 % w 2025 r. Podstawowe wymagania przy tej uldze, łączące Ecobonus i Sismabonus, pozostały niezmienione: poprawa wydajności energetycznej nieruchomości o przynajmniej 2 klasy oraz modernizacja stabilności budynku. W ramach prowadzonych prac można też zainstalować stacje ładowania pojazdów elektrycznych czy zniwelować bariery architektoniczne. Odliczenie będzie można zastosować w 4 kolejnych latach.

Ecobonus 65

Ulga pozwala na odliczenie od 50 do 65 % wydatków poniesionych na poprawę o 2 klasy efektywności energetycznej nieruchomości poprzez izolację termiczną budynku i wymianę instalacji grzewczej. W ramach realizowanych prac można zainstalować panele słoneczne i fotowoltaikę, urządzenia automatyki domowej smart home czy wymienić okna. Maksymalny termin do jej wykorzystania to koniec 2024 r.

Sismabonus 

Bonus dotyczy nieruchomości znajdujących się na terenach wysokiego ryzyka sejsmicznego a więc tych, które posiadają klasyfikację od 1 do 3 w ramach 4-stopniowej skali. Pozwala na odliczenie w ciągu 5-ciu lat od 70 do 80 % wydatków poniesionych na poprawę stabilności budynków. Obowiązuje do końca 2024 r.

Bonus ristrutturazioni 50

Ulga remontowa pozwalająca na odliczenie od podatku prac budowlanych w wysokości 50 % kosztów (96 000 € to maksymalna kwota wydatków) poniesionych na remonty budynków, konserwacje nadzwyczajne czy zwykłe prace konserwatorskie w ramach wspólnoty. Z ulgi mozna skorzystać do końca 2024 r. a odliczenie rozłożone jest na 10-letni okres.

Bonus mobili 

Ulga na zakup mebli i dużego sprzętu AGD o wysokiej klasie energetycznej, dostępna jedynie dla nieruchomości restrukturyzowanych w ramach ulg remontowych. Pozwala na odliczenie 50 % poniesionych wydatków; 4000 € to maksymalna kwota odliczenia w 2023 i 2500 € w 2024 r.

Bonus verde

Ulga pozwala na odliczenie 36 % od maksymalnej kwoty 5 000 €, wydanej m.in na realizację trawników, żywopłotów, zielonych dachów, systemów irygacyjnych czy studni. To, co istotne, to fakt, iż wszystkie te prace muszą mieć charakter innowacyjny a ich wykonanie zostać zlecone odpowiedniej firmie. Z ulgi można skorzystać do końca 2024 r., poniesione wydatki zostaną rozłożone na 10 lat a maksymalna kwota rocznego odliczenia stanowić będzie 180 €.

Ecobonus condominiale

Ulga przeznaczona na termomodernizację części wspólnych nieruchomości w ramach wspólnoty mieszkaniowej. Przewiduje odliczenie w granicach 70/75 % wydatków nie przekraczających 40 000 € poniesionych na każde z mieszkań. Obowiązuje do końca 2024 r. a odliczenia rozłożone są na 10 lat.

Bonus barriere architettoniche 

Ulga na zainstalowanie windy (również zewnętrznej), ruchomych schodów, ramp i udogodnień technologicznych, pozwalających zniwelować lub zlikwidować bariery architektoniczne i to niezależnie od tego, czy dana nieruchomość jest zamieszkała przez inwalidę. Pozwala odliczyć 75 % od wydanych 50 000 € (dom jednorodzinny), 40 000 € (na każde mieszkanie, przy wspólnotach do 8 członków) i 30 000 € (wspólnoty powyżej 8 członków). Czas na jej wykorzystanie został przedłużony do końca 2025 r. a odliczenie jest rozłożone na 5 lat.

Prace remontowe – kilka praktycznych wskazówek

Niezależnie od tego, czy macie bądź nie możliwość skorzystania z włoskich ulg na remont mieszkania, to obowiązują Was włoskie przepisy dotyczące przeprowadzania prac remontowych. Jeżeli chodzi o wybór koloru ścian to dysponujecie pełną swobodę, ale już w przypadku elewacji zewnętrznej czy pokrycia dachu, powinniście się skonsultować z gminą lub ze wspólnotą mieszkaniową, jeżeli Wasze mieszkanie jest częścią condominum. To samo dotyczy przepisów określających np. wysokość ogrodzenia czy materiałów z jakich można korzystać. Niezbędna będzie oczywiście profesjonalna pomoc inżyniera, architekta czy geometra (geodety), którzy nie tylko wyjaśnią zawiłości włoskich przepisów, ale też wystąpią do odpowiednich instytucji o wymagane pozwolenia. To dzięki nim, już na wstępie planowanych prac remontowych, będziecie mieć możliwość skonfrontowania Waszych marzeń z realiami wymagań formalnych obowiązujących na terenie konkretnej gminy.

Jeżeli Wasza znajomość włoskiego pozwala jedynie na zamówienie cappuccino czy gelato, to zdecydowanie należy rozważyć pomoc ze strony polsko-włoskiego konsultanta. Nie tylko usprawni komunikację z wykonawcami, ale również zapewni wsparcie podczas renegocjacji kosztorysów i warunków finansowych. Sami przekonacie się, jak wspaniale jest mieć u boku własnego cicerone!

You may also like