Dofinansowanie do remontu domu we Włoszech

przez Elżbieta Demko

Poszukując lokum na terenie Włoch decydujemy się na realizację naszych marzeń. A wymarzony dom we Włoszech to najczęściej mieszkanie lub nieruchomość dotknięta zębem czasu. Taka, która dzięki remontom i modernizacji powróci do świetności a zarazem będzie urządzona tak, jak chcemy. Idealną formułą dla realizacji tych marzeń jest połączenie ich z pragmatyzmem w postaci ulg remontowych.

Procedura związana z otrzymaniem dofinansowania do remontu mieszkania bądź domu wymaga czasu i cierpliwości. Nie obejdzie się oczywiście bez pomocy specjalistów, którym trzeba będzie zlecić poszczególne procedury, takich jak commercialista (księgowy), inżynier, architekt, geometra (geodeta). Ich usługi związane z przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji i zaświadczeń, to dodatkowe i niezbędne koszty, które powinniśmy uwzględnić w naszym budżecie.

Jak otrzymać dofinansowanie do remontu starego domu we Włoszech?

Istotnym jest, czy poza zakupem domu we Włoszech, planujecie również zmiany dotyczące Waszego życia zawodowego. Przeniesienie do Włoch prowadzonej działalności lub podjęcie tu pracy, będzie miało determinujące znaczenie jeżeli chodzi o formy korzystania z ulg podatkowych, o czym w dalszej części artykułu.

W przypadku gdy nie jest się płatnikiem podatku od dochodu w Republice Włoskiej, natomiast jest się tutaj posiadaczem seconda casa czyli drugiego domu, do dyspozycji teoretycznie pozostają dwie formy: sconto in fattura (rabat na fakturze) i cessione del credito d’imposta (cesja ulgi podatkowej). 

Jakie dofinansowanie jest dostępne we Włoszech w 2022?

Aktualnie mamy do dyspozycji 9 ulg: Superbonus 110, Ecobonus 65, Sismabonus, Bonus ristrutturazioni 50 (Bonus casa), Bonus facciate, Bonus mobili, Bonus verde, Ecobonus condominiale, Bonus eliminazione barriere architettoniche.

Spełniając wymagania określone przez włoskiego ustawodawcę (a nie jest ich mało) możemy zmodernizować system ogrzewania, zamontować panele słoneczne czy fotowoltaikę, wyremontować fasadę budynku, zainstalować windę a nawet, przy sporej dozie sprytu, umeblować mieszkanie.
Należy pamiętać, że kwestie związane z ulgami remontowymi podlegają ciągłej ewolucji. Włoski ustawodawca od czasu wprowadzenia najsłynniejszej z nich, Superbonusa 110, wprowadził niezliczone modyfikacje. Celem tych zaostrzonych procedur jest to, by bonusy, a przede wszystkim niekontrolowane cesje, nie zostały wykorzystane do prania brudnych pieniędzy.

Zasady korzystania z ulg remontowych we Włoszech

Nie wszystkie z wymienionych ulg przewidują możliwość skorzystania z rabatu na fakturze lub z cesji, a niektóre określają specjalne warunki dla np. wspólnot mieszkaniowych. Niektóre z ulg, jak Superbonus 110, ulga na remont elewacji czy likwidację barier architektonicznych, niestety obowiązują jedynie w tym roku. Dla większości przewidziano 10 letni okres odliczenia od podatku.

Superbonus 110

UWAGA AKTUALIZACJA! Superbonus 110 został przedłużony o rok – tj. do końca 2023 r.

Najsłynniejsza i najbardziej wymagająca z włoskich ulg, to praktyczne połączenie elementów kilku z nich, dające dzięki temu możliwość skorzystania z maksymalnego odliczenia od podatku w wysokości 110 % wykonanej modernizacji. Podstawowe wymaganie przy tej uldze to poprawa wydajności energetycznej nieruchomości przynajmniej o dwie klasy w wyniku termoizolacji czy wymiany systemu ogrzewania. Jedynie wykonanie podstawowych prac (termoizolacji, modernizacji ogrzewania czy poprawy stabilności sejsmicznej) pozwala na jednoczesne wykonanie w ramach tej ulgi takich dodatkowych prac jak: instalacja paneli slonecznych czy fotowoltaicznych, zniwelowanie barier architektonicznych bądź montaż stacji ładowania samochodów elektrycznych. W przypadku domów jednorodzinnych ulga obowiązuje jedynie do końca 2022 r. ale minimum 30 % robót należy ukończyć do 30 czerwca. Dla wspólnot ustawodawca określił dłuższe ramy czasowe i wysokość ulgi na: 110 % w 2022 i 2023 r. i kolejno 70 % i 65 % w dwóch, następnych latach. Odliczenie rozłożone jest w jednakowych kwotach na cztery lata. Maksymalnie możemy wydać 50 000 € na prace izolacyjne (40 000 € w przypadku wspólnot do 8 mieszkań i 30 000 € powyżej 8), w przypadku wymiany ogrzewania te kwoty to odpowiednio: 30 000 €, 20 000 € i 15 000 €.

Ecobonus 65

Ta ulga ma na celu poprawę efektywności energetycznej już istniejących budynków poprzez wymianę okien, wymianę instalacji grzewczej, zastosowanie kolektorów słonecznych czy fotowoltaiki, prace izolacyjne. Montaż systemu automatyki domowej, również przewidziany do wykorzystania w ramach tej ulgi, jest niezwykle interesujący szczególnie w przypadku domów zamieszkałych jedynie przez niewielką część roku. Zależnie od zakresu prac możemy odliczyć od 50 % do 65 % a jeżeli skorzystamy z Superbonusa to nawet 110 %. Ulga obowiązuje do 2024 r. i przewiduje również opcję rabatu i cesji.

Sismabonus

W ramach ulgi można wykonać prace pozwalające na poprawę stabilności sejsmicznej budynków położonych w 1, 2 i 3 strefie (całe Włochy podzielone są na 4 strefy). Wielkość ulgi zależy od zakresu przeprowadzonych prac i podmiotów nimi objetych i wynosi od 50 % do 85 % a nawet 110 %, jeżeli zostaną wykonane w ramach Superbonusa. Maksymalna kwota wydatków to 96 000 €. Można ją wykorzystać do 2024 r., zarówno bezpośrednio w rozliczeniach podatku od osób fizycznych czy prawnych, jak i w formie cesji czy rabatu.

Bonus ristrutturazioni 50

Ulga remontowa pozwalająca na odliczenie od podatku wydatków w wysokości 50% (96 000 € to ich maksymalna kwota) poniesionych na remonty budynków, instalacje odnawialnych źródeł energii czy bieżące prace konserwatorskie na częściach wspólnych w ramach wspólnoty. Poza osobami fizycznymi czy wspólnotami mogą z niej skorzystać również wspólnicy spółek osobowych czy przedsiębiorcy indywidualni. Ulgę można wykorzystać, również w formie rabatu lub cesji, do końca 2024 r.

Bonus facciate

Ulga pozwala na renowację elewacji budynku i obejmuje takie prace, jak jej czyszczenie, malowanie, poprawa konsolidacji czy izolacji termicznej. W ramach prac można też wyremontować balkony, gzymsy, rynny czy instalacje zewnętrzne na budynku. Dostępna zarówno dla osób fizycznych jak i prawnych, z możliwością cesji lub rabatu na fakturze. Aktualna ulga to 60 % nielimitowanych wydatków. Ważna jedynie do końca 2022 r. 

Bonus mobili 

Ulga na zakup mebli i dużego sprzętu AGD o wysokiej klasie energetycznej. Dostępna jedynie w połączeniu z Bonusem 50 i jedynie dla rezydentów podatkowych, również wspólników czy przedsiębiorców, bez możliwości zastosowania rabatu na fakturze lub cesji. Pozwala na odliczenie 50 % poniesionych w poszczególnych latach wydatków: 10 000 € w 2022 i po 5 000 € w 2023 i 2024 r.

Bonus verde

Również w tym przypadku jest to ulga dostępna jedynie dla rezydentów podatkowych, bez możliwości cesji lub rabatu na fakturze. Pozwala na odliczenie 36 % od maksymalnej kwoty 5 000 €, wydanej m.in na realizację trawników, żywopłotów, zielonych dachów, systemów irygacyjnych czy studni. Ważna do 2024 r.

Ecobonus condominiale

Ulga przeznaczona dla wspólnot mieszkaniowych (również tych nieformalnych) na termomodernizację części wspólnych nieruchomości. Przewiduje odliczenie w granicach 70% -75 % przy maksymalnej kwocie wydatku na każde z mieszkań w wysokości 40 000 €. Wspólnota ma równiez możliwość skorzystania z rabatu na fakturze lub cesji. Ważna do 2024 r.

Bonus eliminazione barriere architettoniche 

Ulga pozwala na zainstalowanie windy (również zewnętrznej), ruchomych schodów, ramp i udogodnień technologicznych, pozwalających zniwelować lub zlikwidować bariery architektoniczne, niezależnie od tego, czy dana nieruchomość jest zamieszkała przez inwalidę. Pozwala odliczyć 75 % od wydanych 50 000 € (dom jednorodzinny), 40 000 € (na każde mieszkanie, przy wspólnotach do 8 członków), 30 000 € (wspólnoty powyżej 8 członków). Daje możliwość cesji lub rabatu na fakturze. Ważna jedynie do końca 2022 r. i do odliczenia w ciągu 5 lat.

Jakie warunki należy spełnić by otrzymać ulgi na remont mieszkań we Włoszech?

Należy przede wszystkim zweryfikować rzeczywisty i prawny stan nieruchomości a w przypadku ulg  termomodernizacyjnych, przygotować ekspertyzę energetyczną (specjalista, który ją przygotuje to termotecnico), co może potrwać ok. 30 dni a nawet dłużej. Kolejny istotny krok to wybór firmy, która wykona wszystkie prace i kierownika budowy, który przeprowadzi zleceniodawcę przez zawiłości proceduralne: od pozwoleń budowlanych, poprzez weryfikację zgodności cen materiałów i robót z państwowym cennikiem (to koszt w granicach 1500-2000 €, rozliczany w ramach ulgi) oraz zapewni ich dostępność, dokona zgłoszeń w urzędzie podatkowym i na bieżąco uzupełni wymagane dokumenty. Trzeba się liczyć z tym, iż zabierze to ok. miesiąca. A to oznacza dla właścicieli domów jednorodzinnych chcących skorzystać z Superbonusa 110 %, że pozostały do dyspozycji czas nie wystarczy, by móc sprostać aktualnym wymaganiom, tzn. do 30 czerwca 2022 r. wykonać przynajmniej 30 % prac remontowych (postęp prac budowlanych potwierdza dokument SAL przygotowywany przez kierownika budowy). Bardzo wiele mówi się o konieczności wydłużenia tego terminu przynajmniej do końca września albo po prostu zniesienia tego wymagania. Jak do tej pory te społeczne oczekiwania nie przybrały formy prawnej.

UWAGA! SUPERBONUS 110 został przedłużony do końca 2023 r.

Jak w praktyce otrzymać z ulgi nie będąc rezydentem?

Jedynie aplikacja ulg bezpośrednio w rozliczeniu podatkowym w kolejnych latach, pozwoli na odzyskanie pełnej jej wysokości. Rezydencja podatkowa poza granicami Włoch automatycznie pozbawia nas tej możliwości. Pozostają do dyspozycji dwie formy: sconto in fattura (rabat na fakturze) i cessione del credito d’imposta (cesja ulgi podatkowej). Z rabatu możemy skorzystać zlecając prace remotowe lub dokonując zakupu energooszczędnych instalacji. Firma, która zdecyduje się wykonać prace remontowe, zastosuje na fakturze przysługującą nam ulgę, którą następnie wykorzysta do rozliczenia swoich podatków z włoskim fiskusem lub sceduję ją na instytucję finansową, by móc szybko dysponować gotówką. Proszę pamiętać, że trudnym będzie znalezienie firmy, która umożliwi aplikację ulgi w pełnej jej wysokości. Również decydując się na cesję, musimy się liczyć z tym, że odzyskamy ok. 80 % wydanej kwoty a na przelew będziemy musieli poczekać kilka miesięcy. 

Póki co, korzystajmy z możliwości, które oferuje nam włoski fiskus.

You may also like