Podatek katastralny we Włoszech

przez Małgorzata Ciuksza
podatek katastralny we wloszech 2022

Z nabyciem nieruchomości we Włoszech, tak samo jak w każdym innym kraju, wiąże się obowiązek zapłaty podatków. Ich rodzaj i wysokość zależy m.in. od tego czy zakup dotyczy nieruchomości z rynku pierwotnego czy też wtórnego, jaki jest współczynnik katastralny nieruchomości i w konsekwencji jaka jest jej wartość katastralna. Podatek, zwany przez niektórych podatkiem katastralnym, pobierany jest jednorazowo przez notariusza przy zakupie domu we Włoszech.

Prócz tego podatku, w wypadku kupna nieruchomości jako tzw. seconda casa, każdy właściciel seconda casa ma obowiązek opłacania co roku podatku od nieruchomości (tzw. IMU), analogicznie jak w Polsce.

Podatek katastralny po zakupie nieruchomości we Włoszech

We Włoszech, w przeciwieństwie do Polski, mamy tzw. kataster nieruchomości. Oznacza to, że każda nieruchomość ma określoną swoją indywidualną wartość katastralną. Określa się ją na bazie algorytmu wynikającego z włoskich przepisów. Zależy ona m.in. od regionu i gminy, położenia nieruchomości, jej roku budowy, przeprowadzanych remontów itd. Można ją obliczyć znając współczynnik katastralny wpisany w księdze wieczystej konkretnej nieruchomości.

prima casa – rynek pierwotny (tylko VAT)4% wartości rynkowej
seconda casa – rynek pierwotny (tylko VAT)10% wartości rynkowej
prima casa – rynek wtórny2% wartości katastralnej (min. 1000 euro)
seconda casa – rynek wtórny9% wartości katastralnej

Podatek płatny u notariusza w wypadku kupna nieruchomości przez osoby fizyczne z rynku wtórnego, zwany przez niektórych podatkiem katastralnym, jest de facto odpowiednikiem polskiego PCC czyli podatku od czynności cywilnoprawnych. W wypadku prima casa wynosi 2% wartości katastralnej nieruchomości, ale nie mniej niż 1.000 euro, a w wypadku seconda casa oraz kupowania przez spółki 9% wartości katastralnej nieruchomości. Wartość katastralna naszego mieszkania bądź domu zazwyczaj jest dużo niższa niż cena rynkowa – można przyjąć, że wynosi ok. 30% ceny rynkowej, jednak są wyjątki.

Podatek VAT od nowych nieruchomości we Włoszech

Z kolei gdy kupujemy nieruchomość z rynku pierwotnego od tzw. „dewelopera” czyli inwestora budowlanego (lub firmę, która przeprowadziła prace remontowe lub naprawcze) w ciągu 5 lat od zakończenia prac, nie płacimy odpowiednika PCC, ale płacimy podatek VAT. Obliczany jest on nie od wartości katastralnej nieruchomości, ale od ceny rynkowej i wynosi 4% w wypadku prima casa i 10% w wypadku seconda casa więc jest on zazwyczaj dużo wyższy.

Opłaca się więc bardziej kupować nieruchomości z rynku wtórnego, których jest zdecydowanie więcej w Italii w porównaniu do nowych konstrukcji.

Dodatkowe opłaty przy zakupie włoskiego domu lub mieszkania

Do ww. podatku notariusz dodaje drobne opłaty związane ze wpisami w księgach wieczystych, opłatę katastralną, hipoteczną i archiwalną. W najprostszej sytuacji wynoszą one dodatkowo zwykle w granicach ok. 200 – 600 euro.

Podatki od mienia ruchomego

W wypadku zakupu nieruchomości wraz z meblami, płacimy dodatkowo 3% zadeklarowanej wartości mebli. W tej sytuacji sporządzony zostaje protokół zawierający listę dodatkowych elementów ruchomych wraz z szacowaną wartością.

Nieruchomości luksusowe a podatek katastralny

Podatek naliczany u notariusza zależy również od klasy nieruchomości. Warto wiedzieć, że w wypadku kategorii tzw. „nieruchomości luksusowych” przeznaczonych na cele mieszkalne, podatek ten zawsze będzie wynosił minimum 9% wartości katastralnej w wypadku nieruchomości z rynku wtórnego, bowiem nie ma w wypadku tego typu nieruchomości ulgi na prima casa. Z kolei, w wypadku nieruchomości luksusowych od dewelopera podatek VAT wynosi zawsze 22%.

„Luksusowy lokal mieszkalny” zgodnie z prawem włoskim charakteryzuje się przede wszystkim tym, że jest to pojedynczy budynek o całkowitej powierzchni użytkowej przekraczającej 240 metrów kwadratowych, liczonej bez balkonów, tarasów, piwnic, strychów, schodów i miejsc parkingowych. Zawsze należy więc sprawdzić jaką klasy nieruchomości kupujemy.

You may also like